کارت های الکترونیکی در دستگاه های برقی:

کارت های الکترنیکی یکی از بخش های دستگاه های بزرگتر هستند که برای مقاصد زیر استفاده می شوند:

  1. منبع تغذیه: تبدیل ولتاژ برق شهر به ولتاژ های مورد نیاز مصرف کننده های موجود در دستگاه یا تبدیل سطوح ولتاژی مختلف به یکدیگر
  2. ورودی/خروجی: دریافت داده های آنالوگ یا دیجیتال از سنسورها و دستگاه های جانبی و تبدیل آنها به مقادیر مورد نیاز بخش کنترل دستگاه یا انتقال داده های خروجی به دستگاه های جانبی در سطوح ولتاژی مختلف
  3. کنترل و پردازشگر: کنترل عملکرد دستگاه یا پروسه های قابل انجام توسط دستگاه
  4. نمایشگر: ایجاد یک واسط کاربری برای نمایش داده های دستگاه به کاربر یا دریافت داده های مورد نیاز دستگاه از کاربر
  5. درایور: ایجاد سیگنال های مورد نیاز برای کنترل و راه اندازی قطعات الکترونیک قدرت نظیر IGBT و MOSFET یا ایجاد پالس های مورد نیاز برای کنترل Step motor یا servo motor
  6. سایر موارد

کارت های الکترونیکی دارای خرابی های متعددی می باشند؛ در آنها قطعات الکترونیکی معیوب می شوند، تنظیماتشان به هم می ریزد یا گاهی وقت ها کارت سالم بوده و وجود مشکل در بخش های دیگر دستگاه منجر به عدم عملکرد صحیح کارت الکترونیکی می شود.

عیب یابی و تعمیر و تست کارت:

برای عیب یابی و تعمیر یک کارت الکترونیکی، ابتدا باید عملکرد کارت به صورت کامل بررسی شده و کاربرد تمامی ورودی/خروجی های موجود بر روی کارت شناسایی شود، سپس تمامی قطعات الکترونیکی موجود بر روی کارت تست شده و از صحت عملکرد آنها اطمینان حاصل شود. در مرحله بعد، پس از تعویض قطعات معیوب در صورت امکان کارت با امکانات موجود در تعمیرگاه راه اندازی شده و عملکرد آن بررسی می شود.

برای تست نهایی، باید کارت الکترونیکی بر روی دستگاه نصب شده و صحت عملکرد آن بررسی شود. تست نهایی کارت با توجه به نوع دستگاه متفاوت می باشد، اما در تمامی دستگاه ها میتوان با لحاظ کردن تمدیداتی، از خسارات وارده به سایر قطعات دستگاه، در صورتی که کارت الکترونیکی معیوب باشد جلوگیری کرد.